تمرین 2: مقایسه سه وضعیت چند آیتم با نمودار میله ای

تمرین 2: مقایسه سه وضعیت چند آیتم با نمودار میله ای
  این نمودار کارکرد هر دستگاه در یک پروژه عمرانی را بر اساس دستگاه روز نشان میدهد. همچنین زمانی که هر دستگاه در هر وضعیت از میان وضعیت های سه گانه فعال، تحت سرویس و آماده به کار، قرار داشته است مشخص می کند. هدف از این نمودار چیست؟ این داده ها چه چیزی را میخواهند برای ما روایت کنند؟ آیا این نمودار با روایت مورد نظر ما همخوانی دارد؟ …
ادامه مطلب

نقشه درختی

نقشه درختی
6 سپتامبر 2022 توسط SIMON ROWE این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک منبع واحد برای یادگیری شما …
ادامه مطلب

نمودار میله ای انباشته (پشته ای)

نمودار میله ای انباشته (پشته ای)
28 ژوئن 2022 توسط   ALEX VELEZ  این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک منبع واحد برای یادگیری …
ادامه مطلب

نمودار صفحه شطرنجی

نمودار صفحه شطرنجی
20 مه 2022 توسط  SIMON ROWE این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک منبع واحد برای یادگیری شما …
ادامه مطلب

نمودار جعبه ای

نمودار جعبه ای
نمودار جعبه ای چیست؟ 25 فوریه 2022 توسط AMY ESSELMAN   این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک …
ادامه مطلب

نمودار عنکبوتی/راداری

نمودار عنکبوتی/راداری
نمودار عنکبوتی چیست؟ 31 آگوست 2021 توسط مایک سیسنروس این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک منبع واحد …
ادامه مطلب

نمودار حبابی

نمودار حبابی
نمودار حبابی چیست؟ 17 مه 2021 توسط الیزابت ریکز  این مقاله، بخشی از مجموعه «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» است، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را گرد هم بیاوریم و یک منبع واحد …
ادامه مطلب

دات پلات

دات پلات
نمودار نقطه ای چیست؟ 9 دسامبر 2020 توسط کول نوسبامر کنافلیک مقاله دیگری از سری «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» را برای شما ارائه می دهیم، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد تا بسیاری از منابع متفاوت را …
ادامه مطلب

جدول

جدول
جدول چیست؟ 24 سپتامبر 2020 توسط ALEX VELEZ در ادامه چالش با مضمون جداول در این ماه، مقاله دیگری از سری «بازگشت به اصول» به نام «... چیست؟» را برای شما ارائه می دهیم، که در آن برخی از موضوعات و سوالات رایجی که برای ما مطرح می شود را بررسی می کنیم. ما بسیاری از مطالب را در پست‌های قبلی پوشش داده‌ایم، بنابراین این مجموعه به ما اجازه می‌دهد …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها